Dlouhá noc

Vážení přátelé!
S blížícími se Vánocemi se opět neúprosně blíží i další ročník (letos již 7.)naší vánočně-terarijní akce. Letošní teraristická Dlouhá noc se bude konat 20.12.08 od 17:00 tradičně v prostorách DDM Déčko v Náchodě. Všichni jste srdečně zváni!
Občerstvení, ubytování a bohatý program samosebou zajištěn. Celý příspěvek

Vyhláška 411/2008 Sb.

Od 15.12.2008 platí Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, která zřejmě ztrpčí život všem chovatelům jedovatých hadů. Oslovili jsme několik veterinářů včetně pracovníků z Okresních veterinárních správ, aby nám objasnili momentální situaci.
Následující poznatky jsou tedy pouhé názory dotázaných, neboť se záhy ukázalo, že příslušné ministerstvo, jak už u nás bývá dobrým zvykem, nevydalo zatím žádný prováděcí předpis. Co tedy nejspíš z vyhlášky plyne ? Celý příspěvek

Zamenis o.s.

Již jednou se na těchto stránkách objevil článek o akci občanského sdružení Zamenis. V příloze se dozvíte více konkrétních informací o činnosti nadšenců, kteří podstatnou část svého volného času zasvětili ochraně našeho největšího hada užovky stromové (Zamenis longissimus).

Horní Blatná 2008

Členové klubu, zájemci o členství v klubu a přátelé z Teraristické společnosti Praha se sešli druhý listopadový víkend na Blatenském vrchu v Krušných horách. I přes slabší účast se tato výroční schůze zřejmě zapíše jako zlomová, neboť došlo po dlouhé době ke korekci stanov. Důsledkem by měla být větší otevřenost klubu především ve smyslu rozšířování členské základny. Více se členové klubu dozví ze zprávy z výroční schůze.