Prohlášení Spolku chovatelů jedovatých hadů

Spolek chovatelů jedovatých hadů nesouhlasí s údajným záměrem ministerstva zemědělství zakázat nebo omezit možnosti chovu jedovatých hadů vyvolaným nedávným incidentem úniku mamby zelené (Dendroaspis viridis) v Praze. Tento had neunikl z chovatelského zařízení, nýbrž byl držen nelegálně k jinému účelu, jenž je v současné době předmětem vyšetřování. Had rovněž nepocházel od žádného českého chovatele, na území ČR se dostal nákupem u zahraničního prodejce. Tato politováníhodná událost nemůže být tedy spojována s českými chovateli jedovatých hadů, kteří by tak byli potrestáni za člověka, který zvíře zneužil k jiným účelům. Současná legislativa týkající se chovu jedovatých hadů je dostatečná, postačí její důsledné plnění na straně chovatelů i kontrolních orgánů.