Vyhláška 411/2008 Sb.

Od 15.12.2008 platí Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, která zřejmě ztrpčí život všem chovatelům jedovatých hadů. Oslovili jsme několik veterinářů včetně pracovníků z Okresních veterinárních správ, aby nám objasnili momentální situaci.
Následující poznatky jsou tedy pouhé názory dotázaných, neboť se záhy ukázalo, že příslušné ministerstvo, jak už u nás bývá dobrým zvykem, nevydalo zatím žádný prováděcí předpis. Co tedy nejspíš z vyhlášky plyne ? Celý příspěvek

Uštknutí jedovatými hady

Rozšiřující se chovatelství jedovatých hadů zvyšuje incidenci uštknutí exotickými jedovatými hady s možností i velmi závažných intoxikací. V posledních letech byl zaznamenán i nárůst počtu uštknutí v přírodě naším jediným jedovatým hadem, zmijí obecnou (Vipera berus). Výchozím bodem k orientaci o možném vývoji symptomatologie a stupni ohrožení pacienta je alespoň hrubá znalost toxinové výbavy hada, odhad pravděpodobnosti intoxikace při kousnutí, a rychlosti nástupu účinku jednotlivých toxinů. MUDr. Jiří Valenta
V příloze najdete celý článek stažený ze stránek: http://www.kardioanestezie.cz/Toxinologie/Intoxikace.htm