Vyhláška 411/2008 Sb.

Od 15.12.2008 platí Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, která zřejmě ztrpčí život všem chovatelům jedovatých hadů. Oslovili jsme několik veterinářů včetně pracovníků z Okresních veterinárních správ, aby nám objasnili momentální situaci.
Následující poznatky jsou tedy pouhé názory dotázaných, neboť se záhy ukázalo, že příslušné ministerstvo, jak už u nás bývá dobrým zvykem, nevydalo zatím žádný prováděcí předpis. Co tedy nejspíš z vyhlášky plyne ?

  1. Podle všeho bude muset chovatel opět platit za registraci, i když už je nyní registrován – registrovaní chovatelé by měli být obesláni. (Výklad MZČR: Povolení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči v zájmových chovech podléhá správnímu poplatku. Tento poplatek je stanoven v položce 74 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000 Kč. Poplatek 1000 Kč zaplatí chovatel bez ohledu na to, zda chová jedno či více zvířat druhu vyžadujícího zvláštní péči. Poplatek se platí za podání žádosti bez ohledu na to, kolik druhů zvířat je v žádosti uvedeno.)2. Čipování jednoho hada (od 30 cm – viz vyhláška) bude stát podle odhadů něco mezi 250 – 500,- Kč3. Kuloárně se hovoří o tom, že se hadi ve stávajících chovech musí očipovat do r.2012 (Výklad MZČR: …u vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, musí chovatel zabezpečit, aby odborně způsobilá osoba provedla jejich trvalé nezaměnitelné označení prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetování nebo identifikací čipem, a to do 3 let ode dne nabytí
    účinnosti tohoto zákona. Chovatelům tedy bude poskytnut dostatečný časový prostor k tomu, aby zabezpečili splnění této povinnosti, tedy označení svých zvířat.)4. Čip je velký 6 – 8 mm, tloušťka cca 3mm. Existuje již prý i menší čip, bohužel v ČR pro něj prý nejsou čtečky

    5. Obyčejné čtečky prý zatím nejsou ani na některých OVS 🙂

    6. Sami veterináři z OVS radí, abychom hromadně podávali stížnosti na příslušné ministerstvo…(Výklad MZČR: Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmových chovech, č. 19/2000 Sb. m. s., ve své preambuli uvádí, že byla přijata s tím, že je nutné brát na zřetel, že chov jedinců volně žijících zvířat jako zvířat v zájmových chovech by neměl být podporován. Navrhovaná právní úprava respektuje tento požadavek.). Ať žije EU !

    7. Proti úhynu způsobeném čipováním jsou veterináři pojištěni, ovšem jak se stanoví cena uhynulého jedince není jasné (je znám případ, kdy čip v těle cestoval a proniknul do dutiny břišní)

Prosím, toto jsou zatím jen spekulativní byť velmi pravděpodobné scénáře. Jména oslovených veterinářů nebudeme z pochopitelných důvodů zveřejňovat. Nakolik je jejich odhad správný , ukáží následující týdny. Rádi si přečteme vaše poznatky či informace týkající se dané problematiky. Posílejte je, prosím, na adresu st.hakl@seznam.cz.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Články a jeho autorem je JanRichter. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.