Jarní evidence ochrany přírody

V rámci dlouhodobého sledování zmije obecné na vybraných lokalitách v CHKO Labské pískovce, se letos už na konci března podařilo získat pár zajímavých dat: z 9 nalezených juvenilních zmijíků (nar. sezona 2013) bylo 6 jedinců agregováno na ploše něco přes 2 čtverečné metry, dále dvě adultní samice, z nichž jedna je na lokalitě sledována poprvé a druhá byla značena (viz foto), všichni nalezení 3 ad. samci byli před svlekem. Celý příspěvek